הלקוחות שלנו מתגאים

פרויקטים של לקוחות

הסבת מכולה

סטודיו ביתי
בסביון

משרדים
 ניידים

חברת
סולאראדג׳

התאמות ייחודיות
למכולות

לקוחות שונים

מתחם
משרדים

גניגר
מפעלי פלסטיקה 

מתחם
מגורים 

חברה ביטחונית
 באירופה

משרד
במשק חקלאי

מושב עמק
 יזרעאל